Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe

Deszczu na Opolszczyźnie nadal jest za mało. W lasach susza, obowiązuje II stopień zagrożenia pożarowego.

Pożary lasów nie tylko niszczą tereny, środowisko, ale także zabierają ludzkie życie. Do 16 maja 2022 roku strażacy odnotowali aż 3026 zgłoszeń ognia w lasach, w wyniku których zginęły trzy osoby, a osiem odniosło obrażenia. W analogicznym czasie 2021 roku takich wypadków było ponad trzykrotnie mniej.

Dane z sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania.

Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego – od 1 kwietnia do 30 września.