Na inwestycję czekają mieszkańcy 5 miejscowości

Na inwestycję czekają mieszkańcy 5 miejscowości

Na ten remont mieszkańcy aż pięciu miejscowości – Ligoty Książęcej, Minkowskiego, Żaby, Miodar i Biestrzykowic. Odcinek o łącznej długości około 15 km trasy przebiega od drogi wojewódzkiej nr 396, przez drogę krajową nr 39 do drogi wojewódzkiej nr 454.

Modernizacja 15-kilometrowego odcinka miała kosztować 13,5 mln złotych. Blisko 13 mln Starostwo Powiatowe w Namysłowie pozyskało z rządowego programu Polski Ład.

Trzecie już postępowanie zakończyło się unieważnieniem udzielenia zamówienia. Powiat Namysłowski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13,5 mln zł. Cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie przewyższała tę kwotę o 4,5 mln zł