Dziesięć opolskich LGD otrzymało środki na nowe strategie

Dziesięć opolskich LGD otrzymało środki na nowe strategie

Urząd Marszałkowski zawarł umowy na opracowanie nowych strategii rozwoju lokalnego z opolskimi LGD.

Każda z organizacji otrzyma 74 tys. złotych, rozłożone na 2 transze po 20% i 80% (tj. 14,8 tys. zł i 59,2 tys. zł). Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027, a w szczególności na spotkania włączające lokalną społeczność w tworzenie strategii, w tym konsultacje społeczne, prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie warunkiem wypłaty drugiej transzy środków.

Sprawdź do którego LGD należy twoja gmina w bazie Lokalnych Grup Działania 2014-2020