Spotkania konsultacyjne w ramach prac nad nową strategią obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

Spotkania konsultacyjne w ramach prac nad nową strategią obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

19 lipca ruszają konsultacje z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Pierwsze spotkania odbędą się w Popielowie i Lubszy.  Konsultacje są częścią realizacji pierwszego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju – diagnozy potrzeb.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza du udziału w spotkaniach: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, ograny samorządów terytorialnych.

Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.