Dotacje na ogródki działkowe. Ile dostanie działkowiec?

Dotacje na ogródki działkowe. Ile dostanie działkowiec?

Program realizowany ze środków unijnych jest szansą na rozwój ROD.. Grant na jeden podmiot może wynieść od 10 do 100 tysięcy złotych. Jak wykorzystać dofinansowanie? Założeniem projektu jest wsparcie działań prośrodowiskowych, także klimatycznych. Część kwoty może być więc przeznaczona na realizację tego celu, część może stanowić podkładkę do modernizacji i remontów.

Podziałem środków zajmie się ARiMR. Nabór wniosków ma być otwarty, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków. Biura Agencji będą starały się wypłacać wsparcie szybko i sprawnie, a sama kwota przeznaczona na ten cel nie jest mała. Pieniądze zostaną rozdysponowane wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.