Prognoza burzowa dla Polski na 30-31.07.2022

Mogą wystąpić potężne burze i ulewy. Nowa prognoza pogody dla Polski. Wśród objętych ostrzeżeniem regionów są województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorski. Groźne warunki pogodowe mogą występować także w części województw: łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego.

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i silnych porywów wiatru.

1. STOPIEŃ  ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, centralnej i częściowo wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
W okresie ważności prognozy płytka dolina fali górnej znad rejonu Niemiec będzie się przemieszczała na wschód i dotrze do Polski. Nad naszym krajem powstanie niewielki, ale bardzo aktywny ośrodek niskiego ciśnienia. Dodatkowo w środkowej troposferze z doliny fali górnej rozwinie się niewielki niż odcięcia. Do południowej i wschodniej części Polski napłynie bardzo ciepłe i wilgotne powietrzne zwrotnikowe. Powietrze to będzie utrzymywało się tam przez co najmniej kilkanaście godzin. W jego obrębie będzie występowała umiarkowanie duża energia CAPE (przeważnie do 400-700 J/kg, a na południu Polski do ok. 1200 J/kg). Silne wymuszanie wznoszenia w środkowej troposferze oraz nieznacznie podwyższone wartości wskaźników kinematycznych będą sprzyjać dość trwałym burzom wielokomórkowym z ulewnymi opadami deszczu.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. i 2. stopniem zagrożenia …
Zdecydowanie największe ryzyko groźnych zjawisk burzowych w okresie ważności prognozy spodziewane jest na południu i południowym wschodzie Polski, zwłaszcza w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na terenie tych województw energia CAPE osiągnie wartości z przedziału 800-1400 J/kg. Na północ i zachód od tych województw CAPE wzrośnie do ok. 500 J/kg. Pionowe ścinanie wiatru DLS i MLS ma z kolei sięgać 12-20 m/s. Pojawią się znaczne wartości SRH 0-3 i 0-1 km AGL (odpowiednio do 400 m2/s2 i 250 m2/s2). Wartość PW osiągnie zaś 36-42 mm. Na skutek utworzenia się niżu odcięcia pojawi się także silne wymuszanie wznoszenia powietrza.

W okresie ważności prognozy oczekiwany jest rozwój licznych, dość trwałych i wolno przemieszczających burz wielokomórkowych oraz niewielkich superkomórek burzowych. Sporym zagrożeniem mogą być układy wielokomórkowe o wstecznej propagacji (back-building). Takie systemy burzowe mogą punktowo przynosić kilkugodzinne sumy opadowe o rzadko notowanych w Polsce wartościach (80 mm i więcej!). Szczególnie spore zagrożenie ze strony tego typu systemów konwekcyjnych może być w strefie graniczącej od wschodu z obszarem opadów wielkoskalowych, gdzie ciepłe i wilgotne powietrze będzie przemieszczać się w kierunku ośrodka niżowego. Liczne i silne burze prognozowane są również w polskiej części Karpat i Przedgórza Karpackiego, zwłaszcza w woj. małopolskim i podkarpackim, gdzie ich największa aktywność prognozowana jest  na godziny popołudniowe. Obok nawalnych opadów powodujących silne podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne, mogą także wystąpić takie zjawiska jak punktowe uderzenia porywistego wiatru (prędkość w porywach do ok. 80-90 km/h), a w pasie od woj. śląskiego przez woj. małopolskie i świętokrzyskie 2-3 niezbyt silne mezocyklonalne trąby powietrzne. W woj. podkarpackim i we wschodniej części woj. małopolskiego najsilniejszym burzom (zwłaszcza tym o charakterze superkomórek) może dodatkowo towarzyszyć grad o średnicy do ok. 2,5 cm.

W nocy z soboty na niedzielę strefa burz przesunie się w stronę centrum kraju. Co prawda burz będzie mniej i powinny być mniej aktywne elektrycznie, ale nadal mogą miejscami sprowadzać nawalne opady deszczu powodujące liczne podtopienia.
źródło: lowcyburz.pl

Zawyją syreny. Hołd dla poległych i zamordowanych w czasie PW

W dniu 1 sierpnia br. w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, planowane jest ogólnopolskie uruchomienie syren alarmowych, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Uruchomienie syren nastąpi w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na okres 1 minuty. Syreny emitować będą dźwięk ciągły.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Kluczbork: Kilkadziesiąt spraw narkotykowych w pół roku

W efekcie prowadzonych działań policjanci w ciągu 6 miesięcy zabezpieczyli blisko 11 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Były to między innymi: amfetamina, marihuana, krzewy konopi indyjskich, tabletki ecstazy, czy też LSD

Kluczborscy funkcjonariusze zrealizowali kilkadziesiąt spraw narkotykowych, w których zabezpieczyli łącznie blisko 11 kilogramów różnego rodzaju niedozwolonych substancji. Ich czarnorynkowa wartość sięga 300 000 złotych. 4 osoby trafiły do aresztu.

Wielu podejrzanych odpowie za posiadanie niewielkich ilości narkotyków, jednak w tym gronie są też tacy, którzy posiadali znaczne ilości niedozwolonych substancji oraz odpowiednie narzędzia i przedmioty służące do rozdrabniania, wyrobu czy porcjowania. Oni usłyszeli dodatkowe zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu narkotyków. Sąd na wniosek prokuratora w stosunku do czterech podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu, natomiast w sprawach kilkunastu innych podejrzanych prokurator wnioskował o dozór policji. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia. Gdy w grę wchodzi znaczna ilość, kara rośnie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest jednym z głównych zadań w codziennej służbie kluczborskich policjantów. Zaangażowani są głównie funkcjonariusze pionu kryminalnego z komórek ds. zwalczania przestępczości narkotykowej, ale także mundurowi z ogniwa patrolowo – interwencyjnego, policjanci z jednostek terenowych (Byczyna, Wołczyn) oraz przewodnik ze swoim psem służbowym

KWP Opole

BEZPIECZNE ŻNIWA

Zadbaj o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw – radzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa ryzyko wypadków. Zmienne warunki atmosferyczne, duża ilość prac do wykonania, pośpiech, rutyna, duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości to główne czynniki, które mogą prowadzić do wypadków w czasie żniw.  Warto więc powtórzyć kilka zasad bezpiecznej pracy podczas prac polowych.

Przed rozpoczęciem prac żniwnych należy sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz usunąć stwierdzone usterki. Trzeba założyć brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe i inne ruchome części maszyn i urządzeń. Przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia, czy usuwania zapchania np. podbieracza prasy, należy wyłączyć napęd, zgasić silnik ciągnika i odczekać aż elementy będące w ruchu zatrzymają się. Trzeba pamiętać, aby nikt nie przebywał w pobliżu pracujących maszyn.

Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost, bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia. Na pomoście (w kabinie) kombajnu przebywa tylko obsługujący kombajn. Wyposaż maszyny w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty. Nie pracuj kombajnem z rozłożoną rurą wyładowczą na polu, na którym znajdują się słupy linii energetycznych lub inne przeszkody. Rozładunek ziarna z kombajnu na przyczepę organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.

Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy umieszczony w łatwo dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia, Zapoznaj się z zasadami jego obsługi. Dbaj o stan techniczny maszyn, na bieżąco usuwaj plewy i kurz.

Okres żniw to również zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy zorganizować transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

  • Pojazdy powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Materiały objętościowe (takie jak słoma, siano) powinno się układać na przyczepie tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu (maksymalna wysokość to 4 m, szerokość – 2,55 m).
  • Zabezpieczaj przewożone ładunki uniwersalnymi pasami transportowymi.
  • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. plandeką.
  • Niedopuszczalne jest przewożenie zarówno osób, jak i ciężkich czy ostrych przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach.
  • Wchodzenie i schodzenie z przyczep niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny.

Bezpieczna praca podczas żniw wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Podczas prac polowych zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie, z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową. Warto zadbać również o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszelkie prace w narażeniu na pyły zbożowe (np. obsługa kombajnu bez kabiny) wykonuj przy użyciu środków ochrony dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. Podczas prac wykonywanych po zmroku zakładaj kamizelki ostrzegawcze.

Pamiętaj:

  • Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił.
  • Ogranicz ekspozycję ciała na słońce i wysokie temperatury.
  • Nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym oraz dzieciom.

Apelujemy! Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu. Należy im zapewnić odpowiednią opiekę. Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych.

Barszcz Sosnowskiego – jeszcze groźniejszy podczas upałów

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy środkowej i wschodniej, gdzie stał się rośliną inwazyjną. Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku wprowadzany był do uprawy jako roślina pastewna.

Barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym, realnym zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny, ograniczającym ich wzrost. Jest także bardzo niebezpieczny dla człowieka, kontakt z rośliną skutkuje trudnymi do zagojenia poparzeniami skóry.

Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
Można go spotkać w wielu miejscach, rośnie na łąkach i w przydrożnych rowach, nad
brzegami rzek i jezior, w ogrodach i parkach. Jak go rozpoznać? Przede wszystkim po okazałych wymiarach – to jedna z największych roślin zielnych na świecie, niektóre okazy potrafią dorastać nawet do pięciu metrów wysokości. Duże, szerokie liście przypominają trochę popularny łopian, a długie pędy z wieloma białymi kwiatami – wyrośnięty koper. Łodyga jest u góry zielona, a w dolnej części pokryta fioletowymi plamkami.

Badaniami roślin z tego gatunku zajmuje się grupa doświadczonych naukowców, którzy sporządzają mapę występowania barszczu Sosnowskiego w Polsce. Według aktualnych danych, najwięcej jego stanowisk znajduje się obecnie na terenie województw: małopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Najmniej tej inwazyjnej rośliny jest w woj. opolskim, łódzkim, lubelskim i lubuskim. Na mapie kolorem niebieskim zaznaczone są zgrupowane stanowiska z danego regionu.

Szybko okazało się, że jest to ziele niezwykle inwazyjne. Chociaż obecnie uprawa tej rośliny jest zakazana, można spotkać ją w całej Polsce. Kontakt z nią kończy się bolesnymi oparzeniami, pęcherzami i owrzodzeniami, które długo się goją i pozostawiają blizny. Barszcz Sosnowskiego jest najbardziej niebezpieczny latem, czyli w okresie kwitnienia i owocowania.

Poparzenia skóry

Bezpośredni kontakt z barszczem Sosnowskiego może skutkować oparzeniami I, II i III stopnia, które mogą obejmować spore obszary skóry. Związane jest to zawartymi w sokach tej rośliny furanokumarynami (związkami chemicznymi pochodzenia naturalnego), które w połączeniu z promieniami słonecznymi mają bardzo silne działanie.

Nie trzeba nawet dotykać liści czy kwiatów barszczu Sosnowskiego, by narazić się na niebezpieczeństwo. Wystarczy przebywać tylko w pobliżu. Podczas kwitnienia roślina uwalnia toksyny w formie aerozolu, a te osadzają się na skórze.

Zderzenie trzech samochodów na DK45 między Lasowicami Wielkimi a Trzebiszynem

Jak informuje portal Opolskie Ratownictwo w niedzielę 24 lipca kilka minut przed godziną 9 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem trzech samochodów na DK45 między Lasowicami Wielkimi a Trzebiszynem.

Wszystkie pojazdy jechały w kierunku Opola. Prawdopodobnie w wyniku wyprzedzania doszło do zderzenia. Ford oraz Audi zostały na drodze, natomiast KIA znalazła się w rowie.

Dwie osoby odniosły niegroźne obrażenia. Udzielona im została pomoc na miejscu. Nie wymagały hospitalizacji.

Na czas prowadzonych działań wprowadzono ruch wahadłowy.

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kluczbork, OSP Jasienie, OSP Lasowice Wielkie, zrm oraz policję.

Foto: OSP Jasienie

Mieszkaniec gminy Olesno po wyjściu z samochodu nie był w stanie utrzymać się na nogach

19 lipca, kilka minut po północy policjanci z Olesna otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy osobówki w miejscowości Bodzanowice, który według relacji świadków jechał wężykiem. Zaalarmowani mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce.

Okazało się, że trzej świadkowie – zauważyli niebezpieczną jazdę kierowcy rovera, który drogą wojewódzką, jechał od krawędzi do krawędzi jezdni. Mężczyźni podejrzewali, że kierujący może być pod działaniem alkoholu. W związku z tym uniemożliwili mu dalszą jazdę oraz zabrali kluczyki od pojazdu, aby przekazać je mundurowym.

Policjanci od razu potwierdzili ich przypuszczenia. 29-letni mieszkaniec gminy Olesno po wyjściu z samochodu nie był w stanie utrzymać się na nogach. Drogę do radiowozu odbył więc w asyście dwóch policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

18 godzin kierowca trzeźwiał w policyjnym areszcie. Następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Stracił także prawo jazdy. Teraz oprócz wysokiej grzywny grożą mu 2 lata więzienia.

Zdecydowana reakcja świadków pozwoliła zatrzymać kolejnego pijanego kierowcę, który mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie wsiadł za kierownicę.

KPP Olesno