Mundurowe Michalice 2022

Otwarte Drużynowe Zawody Wędkarskie na zalewie w Michalicach cieszą się od wielu lat, wielką renomą wśród wędkarzy. Nad zalew do Michalic pod Namysłowem, przyjechali reprezentanci służb mundurowych z całej Polski. Wśród wędkarzy byli przedstawiciele policji, straży, kolejarzy, leśników, wojska i służby więziennej. Głównym organizatorem imprezy był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu i  Zarząd Terenowy NSZZP w Namysłowie pod przewodnictwem asp. sztab. Grzegorza Janickiego, który do współpracy zaprosił również Zarząd Koła Wędkarskiego NSM w Namysłowie.

Wśród dwuosobowych zespołów wędkarskich rozlosowano 17 stanowisk wzdłuż nabrzeża ponad 100-hektarowego zbiornika wodnego. Najlepszą drużyną okazała się ekipa policjantów z Gliwic, którzy złowili ponad 30 kilogramów ryb. Dla nich 13 edycja zawodów okazała się szczęśliwa. Pośród uczestników nie zabrakło również policjantów z różnych zakątków Opolszczyzny.

Słoneczna pogoda, piękny teren wokół zalewu i doskonała organizacja spowodowały, że wszyscy z Michalic wyjechali nie tylko z nagrodami ale i ze wspaniałymi wspomnieniami. Szczególne podziękowania od uczestników zawodów, otrzymał ich główny koordynator – asp. sztab. Grzegorz Janicki, na co dzień pracujący jako oficer dyżurny w namysłowskiej komendzie. Dzięki jego profesjonalizmowi i zaangażowaniu tegoroczne zawody przebiegły bezpiecznie i w miłej atmosferze.

KPP Namysłów

700 lat historii – Browar Namysłów

Jeden z najstarszych browarów w Polsce, z historią sięgającą 700 lat, nosi tę samą nazwę co miasto, w którym się znajduje.

W Browarze Namysłów dobrze odnajdą się wielbiciele piwa, architektury i historii. Dla tych pierwszych niewątpliwą gratką jest zobaczenie miejsca, gdzie od czasów Zygmunta Starego produkuje się piwo. Pierwsze wzmianki o wybudowaniu browaru i rozpoczęciu produkcji sięgają 1536 roku, jednak piwna historia tego miejsca jest znacznie dłuższa.

Już w XIV wieku w Namysłowie istniały browary miejskie, a prawo miasta do warzenia piwa pochodzi z 1321 roku. Kiedy jednak wzniesiono zamek, postanowiono wybudować tuż obok niego warzelnię, słodownię i resztę budynków niezbędnych do produkowania złotego trunku. Dlatego zarówno zamek jak i sam browar są ze sobą ściśle związane. Współdzielą wojenne historie, m.in. zniszczenie podczas potopu szwedzkiego, ale także bardziej radosne momenty odbudowy i unowocześniania zarówno architektonicznego jak i przemysłowego. Przez długi czas właścicielami zamku i browaru byli Krzyżacy, by ostatecznie sprzedać go na początku XIX wieku.

Potencjał browaru Namysłów w bliższych współczesności czasach zauważył mistrz piwowarski August Haselbach, który kupił budynki za kwotę 6275 talarów w 1862 roku. To właśnie on kilkadziesiąt lat później dokupił również zamek i scalił z nim browar. Rodzina Haselbachów produkowała piwo niemalże do końca II wojny światowej. Uciekając przed Armią Czerwoną wywieźli wgłąb Niemiec nie tylko należące do nich wartościowe dzieła sztuki, ale także znaczną część urządzeń i przyrządów browarniczych oraz receptury piwowarskie. Nie zniechęciło to jednak polskich władz, które już pod koniec 1945 roku uruchomiły ponownie Browar Namysłów.

Wielbiciele architektury i historii w Browarze Namysłów też odnajdą coś dla siebie. Do czasów współczesnych przetrwały XIX-wieczne budynki browarnicze. Sam średniowieczny zamek nie jest obecnie wykorzystywany. Piękną trójskrzydłową bryłę można jednak oglądać z zewnątrz. Wrażenia potęguje świadomość, że w tym samym miejscu przed wiekami przechadzali się Władysław Jagiełło, czy Kazimierz Jagiellończyk.

Na zamkowym dziedzińcu nadal można podziwiać zabytkową studnię z piaskowca, liczącą sobie już ponad 400 lat. Jej cokół ozdobiony jest maszkaronami i motywami roślinnymi. Nad otworem znajduje się daszek z rzeźbionym fryzem i głowami lwów.

Czy wiesz, że…

w Browarze w Namysłowie od ponad 100 lat funkcjonują nieprzerwanie otwarte kadzie fermentacyjne, które browar utrzymuje i pielęgnuje aby zachować wyjątkowy bukiet piwny. Kultywowanie tego tradycyjnego sposobu warzenia piwa wymaga od browaru sporo energii oraz wysiłku i jest trudniejsze niż wytwarzanie złotego trunku innymi metodami. Jednak to dzięki niemu drożdże mogą spokojniej pracować, ponieważ mają dużo większą swobodę (brak wysokiego ciśnienia jak w zbiornikach zamkniętych). To wszystko ma znaczenie dla jakości i smaku piwa.

Dojazd

Historia współczesna

Po II wojnie światowej zakład upaństwowiono i przywrócono produkcję. Jeszcze w 1945 r. utworzono Namysłowskie Zakłady Piwowarsko–Słodownicze, które w 1970 r. włączono do Opolskich Zakładów Piwowarsko–Słodowniczych.

W 1991 browar w Namysłowie usamodzielnił się. Utworzono spółkę Browar Namysłów Sp. z o.o. W 1998 większościowym udziałowcem w przedsiębiorstwie została rodzina Gostomskich. 10 marca 1999 związana z nią amerykańska grupa kapitałowa Chicago Poland Investment Group wykupiła 100% udziałów w spółce i pod nazwą Browar Ryan Namysłów rozpoczęła modernizację oraz walkę o rynek zbytu.

W latach 2007–2012 Browar Namysłów współpracował z rozlewnią JAKO Sp. z o.o. z Kokanina.

W 2013 rozpoczęła się pierwsza w historii Browaru Namysłów ogólnopolska kampania reklamowa. Jej tematem jest przedstawienie sztandarowej marki browaru – Namysłów Pils.

Namysłów Pils – edycja jubileuszowa

W 2014 Browar Namysłów wykupił browar w Braniewie, gdzie do dziś jest tam produkowane piwo Braniewo.

Zakład zatrudnia ponad 200 pracowników, co czyni z niego jednego z największych pracodawców w mieście. Jego roczna produkcja to ok. 2 mln hektolitrów piwa.

1 kwietnia 2019 Grupa Żywiec przejęła 100% udziałów Browaru Namysłów za 500 mln złotych, tym samym stając się jedynym właścicielem. Od tej pory Browar Namysłów jak i browar Braniewo wchodzą w skład Grupy Żywiec

informacje i zdjęcia pochodzą z wpisu do Birofilia.org oraz Wikipedii

Średniowieczny Gród w Byczynie

Średniowieczny Gród w Byczynie to drewniany obiekt stylizowany na średniowieczny GRÓD. Znajduje się on w Gminie Byczyna nad zbiornikiem retencyjnym Biskupice – Brzózka. Obiekt powstał w latach 2006 – 2007 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska. W byczyńskim GRODZIE znajdują się karczma, pokoje gościnne, stajnia, zbrojownia, kuźnia. Obiekt dla przybywających turystów oferuje wiele atrakcji, wśród nich m.in. „zielone” lekcje historii dla dzieci; szkolenia z zakresu fechtunku bronią średniowieczną, rzutów toporem, włócznią, nożem; naukę strzelania z łuku; jazdy konno; warsztaty rzemiosł średniowiecznych (kowalstwo, płatnerstwo, mincerstwo); pokazy strojów średniowiecznych.Dodatkowymi atrakcjami są pokazy rycerskie bitew, inscenizacji, pokazy katowskie, scen inkwizycji, koncerty zespołów muzyki dawnej.

Aktualnie opiekę nad Grodem sprawuje Opolskie Bractwo Rycerskie.

Gród Rycerski działa na zamówienie, po wcześniejszej rezerwacji: noclegu, imprezy okolicznościowej, warsztatów historycznych i pokazów.
Indywidualne zwiedzanie grodu jest możliwe, gdy gród nie jest w danym dniu zarezerwowany.
Indywidualnie można zwiedzać:
– salę tortur
– dziedziniec
– mury obronne
– podgrodzie z wystawą machin oblężniczych i torem łuczniczym.

Jedną z atrakcji w grodzie jest pokój zagadek.

Dojazd

Młyńskie Stawy

Młyńskie Stawy to przysiółek wsi Żaba w Polsce, położony w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów. Wchodzi w skład sołectwa Żaba.

„Młyńskie Stawy” stanowią otoczone lasami dawne ogroblowane łąki w dolinie Potoku Biestrzykowickiego, zalewane wiosną woda, która stopniowo wysycha. Teren ten jest szczególnie atrakcyjny dla ptactwa.

zdjęcia pochodzą ze strony: https://romanszoldra.blogspot.com/2015/02/mlynskie-stawy.html

Leśniczówka Młyńskie Stawy (szkółka leśna). Leśnictwo istnieje od XVIII w. i należy do Nadleśnictwa Namysłów. Aktualnie na terenie leśnictwa znajduje się obiekt edukacyjny i stary młyn z XVIII wieku.

Z aplikacją po Stobrawskim Parku Krajobrazowym

Częścią Zespołu Parków Krajobrazowych jest Stobrawski Park Krajobrazowy położony w północnej części województwa opolskiego, założony 21 lat temu. Jest to najmłodszy park krajobrazowy województwa opolskiego. Park leży w dorzeczu rzek Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Południowa granica parku opiera się o Odrę i Nysę Kłodzką.

W dolinie Odry

W Stobrawskim Parku Krajobrazowym najczęściej odwiedzane są miejscowości Pokój z zabytkowym parkiem, Zagwiździe z dawną hutą, Izbą Regionalną oraz ogrodem botanicznym oraz łączący te dwie miejscowości czerwony szlak turystyczny stanowiący idealną pętlę na wyprawy rowerowe

Wielbiciele przyrody kierują się natomiast w wyjątkową dolinę rzeki Odry, ale także Budkowiczanki czy Stobrawy. Wielu obserwuje ptaki np. w nadrzecznych lasach liściastych, czy okolicach stawów hodowlanych. Chętnie odwiedzane są też najbardziej malownicze starorzecza takie jak „Rogalik” czy „Gęsi Staw”

Parki Krajobrazowe na Opolszczyźnie można zwiedzać samodzielnie, korzystając ze stworzonej do tego celu aplikacji. Oprócz podstawowych informacji zawierają też rozbudowane zadania, aby w trakcie zwiedzania można było się również dobrze bawić

link do aplikacji w sklepie Google Play

Zbiornik Turawa – specjalny obszar ochrony ptaków 

Na obszarze Zbiornika Turawa występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W oparciu o dane pochodzące z lat 1995‐2003, zbiornik spełnia kryteria ostoi ptaków o znaczeniu europejskim.

Natura 2000 

program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.
Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979, a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992. Cała sieć Natura 2000 liczy ponad 26400 obszarów zajmujących ponad 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej, co stanowi 18% powierzchni krajów Unii Europejskiej

Zbiornik Turawski to ważny teren dla migrujących ptaków wodno-błotnych, liczebność kaczkowatych na przelotach oraz podczas zimowania osiąga 25 tysięcy osobników. W okresie wędrówek występuje tu co najmniej 1% populacji krzyżówki. Duże koncentracje osiąga cyraneczka, biegus malutki, biegus zmienny i kszyk. Do gatunków lęgowych będących przedmiotami ochrony zalicza się zausznika oraz rybitwę czarną. Zbiornik jest także jednym z ważniejszych krajowych lęgowisk rybitwy białowąsej. Gatunek ten stosunkowo niedawno skolonizował obszar Polski i w ostatnich dwóch dziesięcioleciach rozprzestrzenia się na terenie kraju, zasiedlając nowe stanowiska. Pierwszy raz rybitwa białowąsa gniazdowała w obszarze ostoi w 2001 r. Do niedawna dość licznie występował tu płaskonos.

Gatunki ptaków: A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos (populacja przelotna), A039 Gęś zbożowa Anser fabalis (populacja przelotna), A145 Biegus malutki Calidris minuta (populacja przelotna), A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus (populacja lęgowa), A197 Rybitwa czarna Chlidonias niger (populacja rozrodcza), A008 Zausznik Podiceps nigricollis (populacja lęgowa)


slide 1
Image Slide 2
Turawa
Image Slide 1
Turawa
Image Slide 3
Turawa
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ciekawostki

wsie Zamoście i Krzyślina

na potrzeby budowy zbiornika zostały wysiedlone wsie Zamoście i Krzyślina razem z przysiółkiem o nazwie Łuk oraz Pustków, należącymi do Szczedrzyka. Specjalnie dla przesiedleńców wybudowano osiedle w Ligocie Turawskiej, które istnieje do dnia dzisiejszego i odznacza się charakterystycznym tzw. pruskim budownictwem

kaczka krzyżówka

łacińska nazwa kaczki krzyżówki oznacza dokładnie kaczkę płaskonosą! Co ciekawe, Karol Linneusz, który uznawany jest za ojca współczesnej systematyki, pierwotnie samca i samicę krzyżówki opisał jako dwa odrębne gatunki! Pochodzenie polskiej nazwy tej kaczki nie jest do końca znane, być może jej nazwa pochodzi od możliwości swobodnego krzyżowania się z innymi gatunkami kaczek, nawet z poza swojego rodzaju

na podstawie informacji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak oraz Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent zapraszają na Ogólnopolski Zlot Garbusa & Busa „ŁOpolskie Klimaty na Stobrawskim Zielonym Szlaku”, który odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Żwirek” w Luboszycach (gmina Łubniany) w dniach 1-3 lipca 2022 r.

W programie mi.in:
– występ zespołu „Batala Polska”
– przejazd Garbusów przez Gminę Łubniany
– warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dziołchy z klasą” z Masowa
– ROCKOTEKA

Szczegółowe informacje na plakacie

KULINARNY KONKURS „CZAS NA RYBĘ!”

Trwa rekrutacja do V edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Czas na rybę!”, który w tym roku odbędzie się w dniach 1-2 października 2022 r. na Zamku Książęcym w Niemodlinie. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gastronomicznych oraz Szefowie Kuchni z całego kraju.

Na zgłoszenia, uczniowie szkół gastronomicznych mają czas do 11.09, natomiast na Szefów Kuchni organizatorzy czekają do 15.09.2022 r.  

Regulamin i szczegóły: http://swietokarpia.pl/cnr/konkurs/zgloszenia 
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

  • W pierwszy dzień konkursu, sobotę 1 października, o zwycięstwo na najlepszą potrawę z karpia zawalczą uczniowie szkół gastronomicznych. 
  • Następnego dnia, w niedzielę 2 października, będą rywalizować Szefowie Kuchni z całej Polski. 

Organizator określa i zapewnia produkty obowiązkowe. Zawsze jest to karp opolski, natomiast drugi produkt określany jest co roku przez Organizatorów.

W tym roku, oprócz obowiązkowego karpia opolskiego, w potrawach konkursowych muszą znaleźć się koniecznie suszone owoce z firmy Vita Natura Eco Susz!  Do wyboru suszone: czereśnie, śliwki, gruszki, jabłka, aronie, maliny, porzeczki. Pełen opis produktów na stronie producenta: https://ecosusz.pl/nasza-oferta/produkty-suszone-bio

Wszystkie owoce pochodzą z terenu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Konkurs kulinarny „Czas na rybę!” organizowany jest od 2018 roku przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna”, wspólnie z Szefem Kuchni Kamilem Klekowskim i Zamkiem Książęcym w Niemodlinie. Wydarzenie zawsze odbywa się w pierwszy weekend października na Zamku w Niemodlinie w ramach obchodów Święta Karpia. Od samego początku patronem merytorycznym konkursu jest stowarzyszenie Euro- Toques Polska. Potrawy oceniają najlepsi fachowcy w Polsce. https://www.facebook.com/CzasNaRybe 

W jury konkursu zasiadali dotychczas m.in.: Iwona Niemczewska, Kurt Scheller, Jaean Bos, Tomasz Smoczyk, Jarosław Walczyk, Krzysztof Szulborski, Jarosław Uściński, Wojciech Harapkiewicz i Marcin Soból. Pełen skład jury tegorocznej, piątej edycji będzie znany już niebawem. 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” to stowarzyszenie zrzeszające hodowców lokalnych ryb, gminy, na których terenie prowadzona jest gospodarka rybacka, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne – sympatyków zdrowego jedzenia, w tym przede wszystkim lokalnych ryb.

informacja pochodzi ze strony swierczow.pl

Questy – Wyprawy Odkrywców

QUEST to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania!

QUESTY – Wyprawy Odkrywców (z ang. quest – zadanie, zagadka) to gry terenowe polegające na poszukiwaniu skarbów. Nie wymagają one obsługi ani znakowania w terenie, dlatego, w odróżnieniu od podchodów lub gier miejskich, można w nie grać niemal w każdej chwili. Podstawą zabawy jest wędrówka trasą questu w terenie. Może to być spacer po miejscowości, jazda rowerem przez las, spływ rzeką czy zwiedzanie muzeum. Do zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja mobilna Questy – Wyprawy Odkrywców. Ulotki są dostępne w wybranych punktach informacji turystycznej lub jako plik do pobrania ze strony internetowej questy.org.pl. Czytając wierszowane wskazówki, uczestnik podąża questem w terenie i poznaje sekrety danego miejsca. Na końcu drogi na odkrywców czeka „skarb” – pojemnik finałowy, a w nim pamiątkowa pieczątka i Księga Questu. Odcisk pieczęci i wpis do Księgi potwierdzają przebycie trasy.

Opiekunem questu jest Namysłowski Ośrodek Kultury – Dom Kultury

Questy dostępne są m.in w Namysłowie i Pokoju:
Ścieżkami średniowiecznego Namysłowa
Skarby Namysłowskich Lasów
Ścieżka tradycji i obyczajów Gminy Pokój
Wyprawa po zabytkowym parku w Pokoju II

Wakacyjna przygoda w Stobrawskim Parku Krajobrazowym

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 7-12 lat na przygodę wakacyjną w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Już po raz drugi w dniach od 11 do 15 lipca oraz od 8 do 12 sierpnia ZOPK organizuje przyrodnicze zajęcia wakacyjne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Ładzy.  W ciągu pięciu dni będzie można dowiedzieć się wiele o zwierzętach występujących na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wykonać ich podobizny podczas zajęć plastycznych oraz  pobawić się podczas leśnych wędrówek.  

Zapisy na wakacje można dokonywać drogą mailową. Szczegóły na stronie.


Stobrawski Park Krajobrazowy znajduje się w północnej części województwa opolskiego, pomiędzy Opolem, a Kluczborkiem. Położony jest on w granicach aż 12 gmin, a jego powierzchnia wynosi ponad 52 tysiące hektarów. Na jego terenie znajduje się kilkaset szlaków pieszych, rowerowych, a także mnóstwo atrakcji, które warto zobaczyć

Ścieżka edukacyjna Ładza