Dni Świerczowa 2022

Urząd Gminy Świerczów, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na Dni Świerczowa.

Imprezę zaplanowaną na 25 czerwca, zainaugurują o godzinie 16 występy artystyczne, taneczne, wokalne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, zespoły Dąbrowianki, Dąbróweczki i Góraliki. Gwiazdą wieczoru będzie grupa disco-polo SPONTAN, która wystąpi o 20:30. Sobotnią imprezę zakończy zabawa z zespołem Lego.

Gwiazda wieczoru Dni Świerczowa 2022

16.00 – Otwarcie Dni Świerczowa

16.10 – 18.00 Występy artystyczne: występy taneczno-wokalne dzieci – ZSzP Świerczów;

17.00-17.30 Ogłoszenie Konkursu wiedzy o Gminie Świerczów pt.: „Znam Gminę Świerczów”- (atrakcyjne nagrody); rejestracja uczestników konkursu (regulamin dostępny na stronie www.swierczow.pl i na facebook’u Gminy Świerczów); występy akrobatyczne, wokalne i muzyczne dzieci – SP Bąkowice; występ zespołu „Dąbróweczki” i „Góraliki”.

18.15 – przeprowadzenie konkursu pt. „Znam Gminę Świerczów„;

18.45 – 20.00 Występy artystyczne: Występ zespołu tanecznego Girls Dance; Pokaz tańców latynoamerykańskich vice mistrzów Polski w kategorii Senior I – Anety Ilnickiej i Zbigniewa Sawicz;

19.00 – Rozstrzygniecie konkursu „Znam Gminę Świerczów” i wręczenie nagród;

19.30 – Występ zespołu „Echo

20.30 – Koncert zespołu disco polo – ,,Spontan

21.30 – Zabawa z zespołem „ Lego

Atrakcje dla dzieci:

bezpłatne dmuchańce: zamek Psi Patrol, zjeżdżalnia Psi Patrol, zamek „Jungla”
stoiska gastronomiczne

Dojazd

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji do 30.06.2022r.

Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji  obowiązek oznacza? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

 • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
 • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Kwalifikacja wojskowa w powiecie namysłowskim

Czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2022 roku na terenie Powiatu Namysłowskiego ustalony został na  okres od  20 czerwca do 05 lipca 2022r.

Gmina.jpeg
Harmonogram

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zostaną wezwani:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • posiadaną dokumentację medyczną, 
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Źródło: namyslow.pl

Miody Popielowskie z Borów Stobrawskich

Dzieje bartnictwa na ziemiach słowiańskich są nierozerwalnie związane z historią osadnictwa człowieka na tych terenach, jednak nim człowiek wkroczył do puszczy, pszczoły już od dawna w niej żyły (Maciej Rysiewicz, Ule i pasieki w Polsce, Sądecki Bartnik, Stróże, s. 12). Już w zapiskach pochodzących z czasów panowania Karola Wielkiego można znaleźć wzmianki dotyczące pszczelarstwa na ziemiach śląskich. Najstarsze kopalne szczątki pszczół pochodzą sprzed ok. 40 milionów lat.

https://dziedzictwokulinarne.opolskie.pl/miody-popielowskie-z-borow-stobrawskich/

Można więc przypuszczać, iż na terenach Popielowa owady te również żyły od dawna. Świadczy o tym również fakt, że Popielów otaczały gęste puszcze i brody rzeczne stanowiące granice nie do przebycia. Istnienie pszczelarstwa na ziemi opolskiej potwierdza odkrycie, jakiego dokonano w 1901 r. w pobliskich Czarnowąsach. Podczas prac przy pogłębianiu Odry w pobliżu ujścia Małej Panwi odkryto część drzewa bartnego: (…) badania wykonane w 1961 roku określiły wiek barci na 2030 lat (Maciej Rysiewicz, Ule i pasieki w Polsce, op. cit., s. 14). W samym Popielowie bartnictwo musiało istnieć już w 1286 r., z którego to pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o Popielowie, w której czytamy: (…) książę wrocławski Henryk nadaje swojemu wiernemu dowódcy wojskowemu Ulianowi do Griszow między innymi prawo polowania, rybołówstwa, zakładania barci i czerpania miodu w lesie Leng nad Odrą, inaczej grabina, jak też łąki i lasy w Popielowie i Chróścicach (O. Henryk Kałuża, Teresa Weber, Tyn nas stary Popilów, Maria, Nysa Popielów 2001, s. 14). Ks. dr. Jan Dzierżon nie gdzie indziej tylko w Karłowicach należących do gminy Popielów, przeżył 49 lat, na tych ziemiach dokonał swych odkryć i mógł prowadzić pasieki. Pasieki te były rozmieszczone na terenie całej gminy Popielów i nie tylko, o czym świadczą następujące zapiski rozmieszczenia pasiek zwanych wtedy pszczelnikami: (…) Kurznie. Leżą 5 km na północny zachód od Karłowic. W pobliżu są lasy. Stare Kolnie. Leżą 5 km na południowy zachód od Karłowic. W pobliżu są lasy (…) Popielów. Położony jest 5,5 km na południowy wschód od Karłowic, w sąsiedztwie łąk i pól. Tu miał swój najstarszy pszczelnik, założony w 1835 r. Kabachy. Odległe od Karłowic o 3,7 km, w okolicy przeważnie lesisto-łąkowej (Ludwik Brożek, Antoni Gładysz, Stanisław Mazak, Jan Dzierżon, Studium monograficzne, Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn 1978, s. 81).

Okolice Popielówa od dawna są miododajnymi terenami, co potwierdza historyczny dokument pozostawiony przez Johanna Riem, mianowanego przez króla Fryderyka II nadinspektorem pszczelarstwa na Śląsku, mówiący o tym, że: Lasy od Popielowa, a częściowo od Brzegu aż do Opola, są na ogół korzystne dla bartnictwa, jak i dla domowej hodowli pszczół, gdyż na polach uprawia się wiele gryki, a lasy dostarczają dużo wrzosów (Studium monograficzne, op. cit., s. 66). W latach, kiedy to ks. dr Jan Dzierżon pracował na terenie gminy Popielów, miód był głównym dobrem pozyskiwanym od pszczół: (…) w dobrze prowadzonej pasiece staramy się osiągnąć zysk głównie tylko z miodu, podczas gdy zysk z wosku schodzi na plan drugi (Tadeusz Ciesielski, Bartnictwo, czyli hodowla pszczół dla zysku, z drukarni Towarzystwa imienia Szewczenki, Lwów 1890, s. 321).

Miód popielowski z Borów Stobrawskich posiada niepowtarzalny smak i aromat, który zawdzięcza roślinności wszechobecnego lasu, jak i rozmaitości pól uprawnych, dodatkowo żywiczny aromat pochodzi od dumnych sosen rosnących na tutejszych piaskach. Bogactwo miodu w Popielowie zawdzięczamy lasom i uprawom polowym, które są nadal rozdrobnione i nie stanowią wielkich monokultur. W okolicach rosną aleje lipowe, skupiska akacji, leśne maliny i jeżyny, na polach siany jest rzepak, koniczyna czerwona i powraca się do gryki, która udaje się na tutejszych ziemiach piaszczystych. Miód kwiatowy w większości wypadków jest jasny, a tylko nieliczne jego rodzaje mają zabarwienie w odcieniu od ciemnożółtego do brązowego. Na ogół miody nektarowe odznaczają się wyraźnym aromatem (Mieczysław Wojtacki, Produkty pszczele i przetwory miodowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1978, s. 42). Liczne drzewostany dębowe bardzo często spadziują, co w połączeniu z nektarem kwiatowym pozwala uzyskać wspaniały miód.

Produkt wpisany został na listę produktów tradycyjnych 14 listopada 2007 r. w kategorii Miody w woj. opolskim.

Materiał pochodzi ze strony https://dziedzictwokulinarne.opolskie.pl/miody-popielowskie-z-borow-stobrawskich/

Bory Stobrawskie w publikacji „Opolskie – przewodnik pełen przygód”

25 kwietnia ukazało się wydawnictwo „Opolskie – przewodnik pełen przygód” . Autorem publikacji jest Paweł Szpala, twórca bloga podróżniczo – fotograficznego „Człowiek Przygoda”.

Dlaczego warto kupić „Opolskie – przewodnik pełen przygód”?

Jest to największy przewodnik po Opolszczyźnie
9 obszernych rozdziałów pełnych przygód
Szczegółowo opisane ponad 100 niezwykłych miejsc i atrakcji
Aż 30 propozycji gotowych wycieczek zarówno jednodniowych, jak i na cały weekend
Spis miejsc dla fotografów ze szczegółowymi wskazówkami
30 klimatycznych miejsc noclegowych (na różne potrzeby i standardy)

Fotorelacja z wizyty w Stobrawskim Parku Krajobrazowym dostępna jest na blogu autora

Dni Namysłowa

Namysłowski Ośrodek Kultury – Dom Kultury zaprasza na tegoroczne obchody Dni Namysłowa.
Impreza odbędzie się w sobotę 18. i w niedzielę 19. czerwca 2022 roku na Namysłowskich Błoniach
Wystąpią m.in.:

 • TURNIOKI – zespół folkowo – rockowy
 • CLUBBASSE – DJ Archi i DJ Quazar
 • REGGAESIDE – zespół grający w klimatach reggae z elementami rocka, popu, funky i ska

Gwiazdą imprezy będzie MAŁGORZATA OSTROWSKA

Program Dni Namysłowa 2022

źródło: https://www.facebook.com/events/1173311290097463/

Dopłaty do węgla 2022

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej gwarantowanych cen węgla – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Żeby wyrównać ceny dla mniej zamożnych, zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które importują węgiel. Cena dla odbiorców to 996 zł – dodała podkreślając, że rząd „gwarantuje 3 tony dla każdego gospodarstwa, dla każdego domu”

Dopłaty nie będą pieniędzmi przekazywanymi do ręki dla obywatela. W sklepie PGG czy u pośrednika będzie można dostać dopłatę do zakupu 3 ton węgla w cenie gwarantowanej.

– Każdy podmiot, który chce wziąć udział w programie: importer, dostawca, będzie musiał się zarejestrować u zarządcy rozliczeń i zadeklarować chęć wzięcia udziału w programie – doprecyzowała Minister Moskwa. Wtedy za zaświadczenia od osób, które są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i które opalają węglem, będą otrzymywać kompensaty.

Specjalna ustawa trafi teraz do Sejmu (potem do Senatu i prezydenta).